Stargrunt

1 November 2014

Morgan Hill

Day Game: Stargrunt

Players: Glenn Goffin (Referee), Troy Goffin, Aron Clark, Luke Miller, Felipe Morales, Kris Miller

Glenn ran a playtest of his StarGrunt game that he plans to run at DunDraCon.

Dinner

Glenn; Luke; Troy, Ina & Emma Goffin; Ken Hooper; Felipe; Michael Ramoneda; Kris; Lisa Markus; Chris Palmer; and Supatra

Evening Game: 2300 AD

Players: Kris (GM), Glenn, Chris, Michael, Lisa & Ken

previous next 96 images


141101 Tactics-0 Meet

R0080827
R0080827
R0080828
R0080828
R0080829
R0080829
R0080830
R0080830
R0080831
R0080831
R0080832
R0080832
R0080833
R0080833
R0080835
R0080835
R0080836
R0080836
R0080837
R0080837
R0080838
R0080838
R0080839
R0080839
R0080840
R0080840
R0080841
R0080841
R0080842
R0080842
R0080843
R0080843
R0080844
R0080844
R0080845
R0080845
R0080846
R0080846
R0080847
R0080847
R0080848
R0080848
R0080849
R0080849
R0080850
R0080850
R0080851
R0080851
R0080852
R0080852
R0080853
R0080853
R0080854
R0080854
R0080855
R0080855
R0080856
R0080856
R0080857
R0080857